Animated Cat

Περιήγηση φυλών

Δείτε όλες τις φυλές ταξινομημένες σε είδη για εύκολη ονομαστική αναζήτηση

Γενικά άρθρα

Οδηγία για τις μεταφορές ζώων στα κτελ

Επιτέλους επιτρέπεται η μεταφορά στην καμπίνα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Β/ 41804/4443
Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Νόλης
Τηλέφωνο: 210 6508408
ΠΡΟΣ : 1. Όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών &
Επικοινωνιών των Ν.Α. της χώρας
(προς ενημέρωση των οικείων Πειθαρχικών
Συμβουλίων του π.δ. 170/2003)
fax: 210 6508451
e-mail: n.nolis@yme.gov.gr
 
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτ/στών
Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.)
Πειραιώς 4 – 10431 ΑΘΗΝΑ
 
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών
Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.)
Πειραιώς 4 – 10431 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.: 1. ΣΕΕΥΜΕ
Ανθ. Γαζή 4 & Χρ. Λαδά, 10190 ΑΘΗΝΑ
 
4. Όλα τα Αστικά & Υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ
Α.Ε. της χώρας
 
5. Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
Βεραντζέρου 31, 10432 ΑΘΗΝΑ
 
6. ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ. (Πολίτες για τα Δικαιώματα της
Φύσης και της Ζωής)
Αλκιβιάδου 24, 10440 ΑΘΗΝΑ
 
7. PSYCHANIMAL (Ψυχολόγοι & Επιστήμονες
υπέρ της Προστασίας των Ζώων)
e-mail: psychanimal@gmail.com
 
8. Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπής
Ζωοφιλικών Σωματείων
`
ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη
χρήση λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε.
ΣΧΕΤ.: 1.Εγκύκλιος αριθ. 218524/7-4-2004 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων
2.Έγγραφο αριθ. .ΥΓ1γ/Γ.Π./65626/11-10-2006 του Υπουργείου Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Έγγραφο αριθ. ΥΓ1γ/Γ.Π./114166/1-12-2010 του Υπουργείου Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Έγγραφο αριθ. 2943/29-9-2010 της Π.Ο.Α.Υ.Σ.
5. Έγγραφο αριθ. 266/29-9-2010 της Π.Ο.Α.Σ.
 
Ως γνωστόν, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1.(ιδ), του άρθρου 15 του ν.
2963/2001 (Α’ 268), που επαναλαμβάνονται και στην υ.α. οικ. Β 36934/2805 «Έκδοση
χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού
έργου του Ν. 2963/2001 (Α’ 268)» (Β’ 862/10-7-02), επιτρέπονται οι μεταφορές με
λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε. των ζώων συνοδείας αναπήρων καθώς και των μικρών
κατοικίδιων που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα.
Σημειώνεται ότι βάσει των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, τα ζώα συντροφιάς που μεταφέρονται με
δημόσια μέσα μεταφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κατάλληλο και ασφαλές
κλουβί, το οποίο να αναγράφει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, την
ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο του.
Οι ιδιοκτήτες των ζώων δεν απαλλάσσονται, βέβαια, από τις λοιπές υποχρεώσεις τους, όπως π.χ. την σήμανση και καταγραφή σκύλων, βιβλιάριο υγείας κ.λ.π., που καταγράφονται στο ν. 3170/2003 – Α’ 191, σύμφωνα με το 2ο ως άνω σχετικό.
Προς διευκρίνιση και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τη μεταφορά ζώων με
λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε., σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
 
1. Προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων, αυτά θα πρέπει να
συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θα
πρέπει να επιδεικνύει το διαβατήριο του ζώου ή το βιβλιάριο υγείας, το οποίο να είναι
ενημερωμένο τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.
2. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της μεταφοράς των ζώων συνοδείας αναπήρων (ουσιαστικά
σκύλων συνοδείας τυφλών) καθώς και των μικρών κατοικίδιων, ανάλογα με τον τύπο του
λεωφορείου, έχουν ως ακολούθως:
 
Α. Λεωφορεία Αστικών ΚΤΕΛ:
Τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και τα μικρά κατοικίδια ζώα
μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς με μέγιστες διαστάσεις 50Χ40Χ70
εκατοστά, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στους συγκοινωνιακούς φορείς αστικών
συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου
επιβατών. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν
υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
 
Β. Λεωφορεία Υπεραστικών ΚΤΕΛ:
Στα λεωφορεία που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες λόγω του μικρότερου
διαθέσιμου χώρου, περιορίζονται οι μέγιστες διαστάσεις του ειδικού καλαθιού μεταφοράς.
Έτσι, τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους και τα μικρά κατοικίδια ζώα,
βάρους έως επτά (7) κιλών, που μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς
διαστάσεων 50Χ40X35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να μεταφέρονται με τα λεωφορεία των
ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνται
υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο
διάδρομο είτε στα κλιμακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του
ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, όπως προαναφέρθηκε, δεν τοποθετούνται
σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, τα υπεραστικά ΚΤΕΛ &
ΚΤΕΛ Α.Ε. είναι επιτρεπτό να περιορίζουν τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων,
(α) σε ότι αφορά στον αριθμό σε δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο και
(β) σε ορισμένα μόνο από τα εξυπηρετούμενα δρομολόγια τα οποία πάντως θα
αποτελούν το 30% τουλάχιστον των δρομολογίων κάθε γραμμής (και κατ’ ελάχιστο ένα
δρομολόγιο ανά ημέρα), κατανεμημένα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Εφόσον αποφασιστεί από το οικείο υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ να γίνει χρήση
του ως άνω (β) περιορισμού, θα πρέπει η πληροφορία αυτή να παρέχεται σε κάθε
ενδιαφερόμενο ενώ θα πρέπει να έχει αναρτηθεί εμφανώς σχετική ανακοίνωση στους
σταθμούς και πρακτορεία του ΚΤΕΛ. Ο περιορισμός των δρομολογίων θα δύναται να
εξυπηρετήσει και τις ανάγκες αλλεργικών κ.λπ. ατόμων που ευλόγως αποφεύγουν το
ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ συγχρωτισμό με κατοικίδια ζώα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι ενδεδειγμένη η
κατάλληλη διευθέτηση των επιβατών εντός του λεωφορείου.
Για την περίπτωση αστικών λεωφορείων που είναι ενταγμένα και δρομολογούνται
από Υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα για τα λεωφορεία
των Αστικών ΚΤΕΛ.
 
3. Τα προαναφερόμενα αφορούν, αδιακρίτως, και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ
Α.Ε. και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν τις αστικές
& υπεραστικές συγκοινωνίες. Σε καμία περίπτωση η μεταφορά των μικρών κατοικίδιων ή
κατά μείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν αναπήρους δεν τελεί υπό την κρίση του
οδηγού ή / και του ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών.
 
4. Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις της εγκυκλίου αυτής,
επιβάλλονται, από το οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο του π.δ. 170/2003 (Α’ 140), στις ΚΤΕΛ
Α.Ε. οι προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ. 3(η) του άρθρου 2 του ίδιου π.δ. και σε
περίπτωση υποτροπής αυτές της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Οι οδηγοί των λεωφορείων που
δε συμμορφώνονται με τις ως άνω ρυθμίσεις, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του
άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (Α’ 261) που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των
ΚΤΕΛ Α.Ε. & ΚΤΕΛ.
Τα συλλογικά όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. παρακαλούνται για την ενημέρωση των
μελών τους ενώ οι ΚΤΕΛ Α.Ε. για την ενημέρωση του προσωπικού και των μετόχων τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΜΠΟΥΡΑΡΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Θεώνη Παπασημακοπούλου
Εσωτ. Διανομή : .Επ.Μ. – Τμ. Αστικών Συγκοινωνιών
– Τμ. Υπεραστικών Συγκοινωνιών
ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ

Δικαιώματα χρήσης
Τα κείμενα και οι φωτογραφίες στις φυλές σκύλων και γάτων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του petsandvets.gr. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή τους. Οι φωτογραφίες των ψαριών είναι αναδημοσιεύσεις από άλλα site που αναφέρονται στο σχετικό pdf.
Το Pets and Vets χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα...


27/3/2014

Ξέρετε πως γίνεται το ανκορά μπλουζάκι που φοράτε;

Άρθρο από την Εφημερίδα των Συντακτών

Μετά από σχετικές καταγγελίες, μια ομάδα ερευνητών-ακτιβιστών της μεγάλης ζωοφιλικής οργάνωσης Peta πήγε στην Κίνα και επισκέφτηκε μερικές απ' ...>>

15/2/2014

Prozac για σκύλους

Κατοικίδια στο ψυχίατρο

Η νέα τάση στις ΗΠΑ είναι τα prozac για...σκύλους   Κατοικίδια στον ψυχίατρο!   Οι φαρμακοβιομηχανίες στις ΗΠΑ, ...>>