Ιστορία

Προέρχονται από περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής

Χαρακτηριστικά

Χαρακτήρας

Χαρακτηρίζονται μεγαλόσωμα ψάρια και απαιτούν μεγάλο ενυδρείο, τουλάχιστον 1 μέτρου. Αν ο βυθός έχει φώς τότε τα χρώματα των ψαριών παραμένουν απαλά, σε περίπτωση που ο πυθμένας έχει σκιές από πολλά φυτά τότε τα χρώματα αυτών γίνονται πιο ζωηρά. Το καπάκι είναι υποχρεωτικό λόγω της τάσης που έχουν να φτάνουν στην επιφάνεια του νερού και να πηδάνε.
Χαρακτηρίζονται μεγαλόσωμα ψάρια και απαιτούν μεγάλο ενυδρείο, τουλάχιστον 1 μέτρου. Αν ο βυθός έχει φώς τότε τα χρώματα των ψαριών παραμένουν απαλά, σε περίπτωση που ο πυθμένας έχει σκιές από πολλά φυτά τότε τα χρώματα αυτών γίνονται πιο ζωηρά. Το καπάκι είναι υποχρεωτικό λόγω της τάσης που έχουν να φτάνουν στην επιφάνεια του νερού και να πηδάνε.
Μπορούν να καλυφθούν επαρκώς με τις τυποποιημένες τροφές (ξηρή τροφή) που κυκλοφορούν στο εμπόριο καθώς και με ζωντανή τροφή όπως έντομα. Δεν τρώνε την τροφή που έχουν αφήσει άλλα ψάρια.

Καλό είναι να ξέρετε και…

Θεωρούνται ειρηνικά, κινητικά και παιχνιδιάρικα ψάρια. Μπορούν να συμβιώσουν με άλλα αρσενικά ή θηλυκά σε κοπάδια των 5 ή και παραπάνω ανάλογα με το μέγεθος του ενυδρείου, αλλά και με άλλα ειρηνικά μικρόσωμα ψάρια που κολυμπούν στον πυθμένα. Κολυμπούν στο μεσαίο ή άνω επίπεδο του ενυδρείου.