Μία μεγάλη στιγμή για τον χώρο των Ατόμων με Αναπηρία υπήρξε η 25η Ιουλίου του 2008, όπου ύστερα από προσπάθειες πολλών ετών, τελεσφόρησε η ιδέα της δημιουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών Τυφλών.

Ο στόχος του Κέντρου αυτού είναι να διαχειριστεί και να καλύψει την ανάγκη των ατόμων με προβλήματα όρασης να χρησιμοποιήσουν για την κινητικότητά τους Σκύλο Οδηγό. Παράλληλα άτομα με αναπηρίες να καλύψουν την ανάγκη της μετακίνησής τους και της εξυπηρέτησής τους με την χρήση Σκύλων Βοηθών.

Είναι σημαντικό ότι στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν οι επίσημοι φορείς με πολυετή πείρα στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες.

  • Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)
  • Ιδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο ΗΛΙΟΣ»
  • Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ)
  • Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.)
  • Φάρος Τυφλών της Ελλάδος (Φ.Τ.Ε)
  • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ)
  • Πανελλήνια Ενωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α)

Τέλος, 2 (δύο) εξειδικευμένοι φορείς σε θέματα σκύλων

  • το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων (Ε.Κ.Ε.Σ)
  • ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων και Περιβάλλοντος Νομού Αττικής «Δικαίωμα Ζωής»

Όλοι μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση αυτής της νέας πρωτοποριακής ιδέας για τα ελληνικά δεδομένα. Η αποδοχή της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας, η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τα προβλήματα προσβασιμότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης και των ατόμων με αναπηρίες γενικότερα, δημιουργούν ένα κλίμα μεγαλύτερης κατανόησης και κάνουν την αποδοχή αυτού του νέου τολμήματος πιο εύκολη. Ο δρόμος είναι μακρύς αλλά με κέφι και όραμα οι Σκύλοι Οδηγοί πιστεύουμε ότι θα γίνουν πραγματικότητα και στην χώρα μας. Η συνεργασία με φορείς του Εξωτερικού έχει ήδη ξεκινήσει και σύντομα θα υπάρξουν τα πρώτα αποτελέσματα των επαφών αυτών.

Αναδημοσίευση από το site http://www.greekguidedogs.gr/