Πως να προστατεύσετε το ζώο σας από το κρύο.

How to protect your pet from cold weather.

Παρά το πυκνό τρίχωμα των ζώων, δεν είναι εντελώς απρόσβλητα στο κρύο. Στο παρακάτω βίντεο, θα δείτε κάποιες συμβουλές για το τι κινδύνους διατρέχει ένα ζώο από το κρύο και πως μπορέιτε να το προστατεύσετε.