Τα εσωτερικά παράσιτα ή ενδοπαράσιτα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες σε διάφορα όργανα του ζώου σας. Κάποια από αυτά, μπορεί να επικίνδυνα και για τον άνθρωπο. Δείτε το βίντεο, και ενημερωθείτε από τον κτηνίατρο σας πως θα προλάβετε προβλήματα.