Ιστορία

Είναι ένα είδος ψαριού που βρίσκεται στα ποτάμια και τις λίμνες της Ινδονησίας και της Σουμάτρας.

Χαρακτηριστικά

 

Χαρακτήρας

Μπορούν να τοποθετηθούν σε μικρό ενυδρείο μήκους 80 εκατοστών και χωρητικότητας 40-50 λίτρων. Η βλάστηση πρέπει να είναι επαρκής και θα την καθορίσει ο πληθυσμός και το είδος των άλλων ψαριών. Ο βυθός πρέπει να είναι στρωμένος με σκούρο χαλίκι και ο φωτισμός να μην είναι έντονος.

Τρέφονται με τροφή του εμπορίου, ζωικής ή φυτικής προέλευσης. Είναι απαραίτητο να τους  δίνουμε και ζωντανή τροφή.

Καλό είναι να ξέρετε και…

Θεωρούνται σκληραγωγημένα όσο αφορά την βιωσιμότητα τους ψάρια. Μπορούν να συνυπάρξουν με μικρές ομάδες των 5 και άνω. Είναι δραστήρια και γιαυτό θα πρέπει να μπαίνουν με ανάλογες φυλές ψαριών. Κολυμπούν στην μεσαία ζώνη και κοντά στον πυθμένα.