Ιστορία

Κατάγεται από περιοχές της Νότιας Αμερικής. Το συναντάμε κυρίως στα νερά του Αμαζόνιου.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτήρας

Δεν έχουν την ανάγκη μεγάλου ενυδρείου. Μπορούν να συμβιώσουν και με άλλα σμήνη. Θέλουν χαμηλό φωτισμό, βυθό με πλούσια βλάστηση, φυλλώδη φυτά, τεχνητές σπηλιές και πυθμένα στρωμένο με χοντρό χαλίκι. Σημαντικό είναι να διατηρούμε το νερό καθαρό, διότι ανήκουν στις ευπαθείς φυλές.

Μπορούν να καλυφθούν επαρκώς με τις τυποποιημένες τροφές φυτικής ή ζωικής που κυκλοφορούν στο εμπόριο καθώς και με ζωντανή τροφή όπως έντομα.

Καλό είναι να ξέρετε και…

Είναι ειρηνικά ψάρια που ζουν σε κοπάδια των 10 έως 12 ατόμων. Κολυμπούν στην μεσαία ζώνη του ενυδρείου. Μπορούν να συμβιώσουν άνετα με άλλα ειρηνικά ψάρια μικρά σε μέγεθος. Πολλοί υποστηρίζουν πως όταν μπαίνουν σε ενυδρεία μαζί με εύρωστα ψάρια  στρεσάρονται.